Resultaten voor werkvorm omgaan met weerstand

werkvorm omgaan met weerstand
Hoe ga je om met bezwaren? ICM Opleiding Trainingen.
Het omgaan met bezwaren vraagt best wat van je. Van belang is dat je met name heel goed luistert en let op de non-verbale communicatie van de ander. Dit betekent dus niet zelf het woord voeren en klaar staan om te reageren.
Omgaan met weerstand en emotie Weerbaarder in lastige situaties!
De training Omgaan met weerstand en emoties is voor iedereen die in zijn functie geregeld te maken heeft met klachten of teleurgestelde, emotionele of boze mensen. Voor iedereen die op een snelle en effectieve wijze wil leren omgaan met weerstand, van jezelf en de ander.
werkvormen.info Het Automatisme van Weerstand.
Een model waarin helder beschreven wordt hoe met weerstand om te gaan, staat op pp. 201-204 van Leidinggeven doe je Zo! Wegwijzer voor resultaat én mensgerichte managers. Wanda Kraal en Tanja Smid, van Duuren Management, 2013. bladeren op alfabet. sitemap info@werkvormen.info 020-4221323 licence RSS acteursbureau Kapok. Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.
Steunpunt Diversiteit Leren Coachingspakket Breed Evalueren Zie je wat ik kan!
Deze werkvorm geeft je als begeleider ook de mogelijkheid om aan te voelen en in te schatten wie de voorlopers, zijn binnen dit team. Dit is belangrijke informatie om te kunnen omgaan met verschillende groepen in een team zie weerstanden. Werkvorm muurtje bouwen. bij probleemstelling zuiver krijgen en/of draagvlak creëren. 10 deelnemers of grotere groep. Eenmaal de betrokkenen het eens zijn over het thema en het belang van een begeleiding rondom breed evalueren kan je als begeleider stilstaan bij de aanwezige visie op de school ten aanzien van breed evalueren. Het peilen naar de visie op breedevalueren kan al aan bod gekomen zijn tijdens een vorige stap dan is deze oefening misschien niet meer nodig. Het kan ook dat in een vorige stap vooral aandacht is gegeven aan het peilen naar de motivatie en de weerstand die er leeft bij de betrokkenen en dat men nog niet voldoende heeft stilgestaan bij de eigen visie op breed evalueren.
Training: Werkvormen die werken Springest.
De laatste is o.a. een oefening in het omgaan met weerstand en moeilijke deelnemers. De trainingen zijn leerzaam en inspirerend. Ze bieden een goede combinatie van theorie en praktijk en veel ruimte voor oefenen o.a. met door deelnemers ingebrachte cases.
Adviseren de basis.
Je leert hoe je klanttypen kunt an alyseren en hoe je kunt schakelen in je eigen adviesstijl om je advies geaccepteerd te krijgen. Omgaan met weerstand en tegenstrijdige belangen. Hoe ga je als adviseur om met weerstand die je tegenkomt in je werk?
Welkom bij BeMotion Altijd in beweging!
Omgaan met weerstand in groepen voor groepsleiders/docenten. Vraag: hoe beïnvloed ik, als ervaren docent, moeilijke deelnemers in mijn beweeggroepen? Training: aan de hand van de Roos van Leary en praktijkvoorbeelden worden diverse beïnvloedingsstijlen besproken en ervaren. Verder wordt ingegaan op signalen van weerstand, oorzaken en remedies.
Ruysdaels workshop groepsinterventie voor de procesbegeleider.
Het doel van deze tweedaagse workshop is de procesbegeleider van een groep of team inzichten en vaardigheden bij te brengen, waardoor deze op een effectieve wijze kan interveniëren in een groep of team. Begeleiden vanuit kracht.; Preframing en reframing.; Effecten bepalen en benoemen.; Een team inschatten.; Omgaan met weerstand.;
Boksen als metafoor voor communiceren onder druk HRzone.
De intensiteit waarmee de FFF-response wordt geactiveerd, hangt direct samen met de mate waarin we ruimte ervaren om ons bewust te zijn van wat we doen. Boksen is als metafoor voor communiceren onder druk ook inzetbaar bij themas, zoals.: Omgaan met weerstand.
Opleidings en didactiesche vaardigheden.
Wat bij de ene groep werkt, kan bij de andere groep juist verkeerd uitpakken. Communicatieve vaardigheden, presentatietechnieken, werken met verschillende werkvormen en omgaan met weerstand zijn aspecten waar we in train-de-trainertrajecten aandacht aan besteden. In dit traject werken we vooral met praktijksituaties.
Karidiès. Speelse werkvormen.De oversteek.
Acteur: Waardoor stak jij de sloot over? Vervolg: Oefensituaties met acteur, met cases uit de praktijk van de cursisten over omgaan met weerstand. Download PDF: De oversteek. Deze oefening verzonnen Esther van Weele en Karen de Vries in de training: Adviesvaardigheden voor controllers.
Omgaan met weerstand Cursus didactiek.
Omgaan met weerstand. Hoe leren mensen? Trainer als persoon. Het is de nachtmerrie van elke trainer, hoe ervaren ook: de confrontatie met een groep die geen kant op wil, althans niet die van jou. Een zekere weerstand hoort bij leersituaties.

Contacteer ons

-- vragenlijst leiderschapsstijlen
-- workshop omgaan met weerstand
-- cursus leiderschapsstijlen
-- vier leiderschapsstijlen
-- werkvorm omgaan met weerstand
-- leiderschapsstijlen in de zorg
-- daniel goleman leiderschapsstijlen