Meer resultaten voor werkvorm omgaan met weerstand

werkvorm omgaan met weerstand
Filmpje over feedback en omgaan met weerstand Johan Stevens.
Humor maakt mensen los en relativeert. Humor geeft ook een beetje troost en daarom is humor op zich als werkvorm voor in je training al een succes! Er is een splinternieuw filmpje over leidinggeven, feedback geven en ontvangen en omgaan met weerstand!
Hoe ga je om met bezwaren? ICM Opleiding Trainingen.
Dit heeft als gevolg dat er weerstand wordt opgebouwd en de gesprekspartner zich uiteindelijk niet begrepen voelt. Hierdoor blijft er vaak een kans liggen om de bezwaren weg te werken en ontstaat er strijd in plaats van wederzijds begrip. Er is een methode die het veel gemakkelijker maakt om met bezwaren om te gaan en die voorkomt dat je uitglijdt.
Omgaan met weerstand en emotie Weerbaarder in lastige situaties!
Je schiet in deze situaties vaak zelf ook in de weerstand en al die oplopende emoties helpen je niet om jouw doel te bereiken. In de training Omgaan met weerstand en emoties leer je manieren om goed om te gaan met weerstand en emoties.
werkvormen.info Het Automatisme van Weerstand.
Een model waarin helder beschreven wordt hoe met weerstand om te gaan, staat op pp. 201-204 van Leidinggeven doe je Zo! Wegwijzer voor resultaat én mensgerichte managers. Wanda Kraal en Tanja Smid, van Duuren Management, 2013. bladeren op alfabet. sitemap info@werkvormen.info 020-4221323 licence RSS acteursbureau Kapok. Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.
Steunpunt Diversiteit Leren Coachingspakket Breed Evalueren Zie je wat ik kan!
Deze werkvorm geeft je als begeleider ook de mogelijkheid om aan te voelen en in te schatten wie de voorlopers, zijn binnen dit team. Dit is belangrijke informatie om te kunnen omgaan met verschillende groepen in een team zie weerstanden. Werkvorm muurtje bouwen. bij probleemstelling zuiver krijgen en/of draagvlak creëren. 10 deelnemers of grotere groep. Eenmaal de betrokkenen het eens zijn over het thema en het belang van een begeleiding rondom breed evalueren kan je als begeleider stilstaan bij de aanwezige visie op de school ten aanzien van breed evalueren. Het peilen naar de visie op breedevalueren kan al aan bod gekomen zijn tijdens een vorige stap dan is deze oefening misschien niet meer nodig. Het kan ook dat in een vorige stap vooral aandacht is gegeven aan het peilen naar de motivatie en de weerstand die er leeft bij de betrokkenen en dat men nog niet voldoende heeft stilgestaan bij de eigen visie op breed evalueren.
Training: Werkvormen die werken Springest.
De eerste training gaat over het ontwerpen van een structuur die past bij doel en doelgroep. De tweede betreft de keuze van passende werkvormen. De laatste is o.a. een oefening in het omgaan met weerstand en moeilijke deelnemers. De trainingen zijn leerzaam en inspirerend.
Adviseren de basis.
De trainingsacteur zet jouw situatie levensecht neer waardoor je ook echt op gevoelsniveau wordt uitgedaagd. Een ontzettend leuke en impactvolle werkvorm. Misschien een beetje spannend, maar wij zorgen voor een veilige leeromgeving. Je werkt in deze training met je eigen praktijksituaties.
Welkom bij BeMotion Altijd in beweging!
BeMotion heeft contacten met diverse TUV gecertificeerde buitensportorganisaties. Wat dacht u bijvoorbeeld van een steile wand beklimmen, een touwenparcours op acht meter hoogte of een teamopdracht in een donkere bunker? Wij vinden de juiste werkvorm die past bij uw team.
Ruysdaels workshop groepsinterventie voor de procesbegeleider.
Het doel van deze tweedaagse workshop is de procesbegeleider van een groep of team inzichten en vaardigheden bij te brengen, waardoor deze op een effectieve wijze kan interveniëren in een groep of team. Begeleiden vanuit kracht.; Preframing en reframing.; Effecten bepalen en benoemen.; Een team inschatten.; Omgaan met weerstand.; Werkvormen en technieken.
Boksen als metafoor voor communiceren onder druk HRzone.
Boksen is een uitstekende metafoor voor communiceren onder druk. De werkvorm laat zien hoe snel onze instincten het overnemen zodra we onder druk komen te staan. Bovendien kunnen we door boksen aan den lijve ervaren hoe we van instinctief reageren kunnen komen tot bewust acteren. Sparren in de boksring als metafoor voor communiceren onder druk. In mijn praktijk zie ik veel mensen die aangeven het een opgave te vinden om tijdens spanningsvolle situaties de spanning de baas te blijven. Onder druk van deadlines, kwaliteitseisen of persoonlijke overtuigingen, blijkt het steeds weer een enorme uitdaging om met een gesprekspartner tot de vereiste resultaten te komen.
Opleidings en didactiesche vaardigheden.
Wat bij de ene groep werkt, kan bij de andere groep juist verkeerd uitpakken. Communicatieve vaardigheden, presentatietechnieken, werken met verschillende werkvormen en omgaan met weerstand zijn aspecten waar we in train-de-trainertrajecten aandacht aan besteden. In dit traject werken we vooral met praktijksituaties.
Karidiès. Speelse werkvormen.De oversteek.
Wie is Karen. Bibliotheek speelse werkvormen. Doel: Omgaan met weerstand. Vorm: Open ruimte, waarin een denkbeeldige sloot gevormd wordt. Tijd: 15 minuten. Groepsgrootte: Tot 12 personen. Acteur: 1 acteur. Voorbereiding: Basisvaardigheden communicatie. Theorie van omgaan" met weerstand. 2 Actief inleven.

Contacteer ons

-- vragenlijst leiderschapsstijlen
-- workshop omgaan met weerstand
-- cursus leiderschapsstijlen
-- vier leiderschapsstijlen
-- werkvorm omgaan met weerstand
-- leiderschapsstijlen in de zorg
-- daniel goleman leiderschapsstijlen