Meer resultaten voor omgaan met weerstand in gesprekken

omgaan met weerstand in gesprekken
Omgaan met weerstand in gesprekken OUDERCOMMUNICATIE.
In deze training van Huis Communicatie, Omgaan met weerstand in gesprekken, nemen we gesprekstechnieken onder de loep. Het doel is om gesprekken met ouders zo te laten verlopen dat ze in dienst kunnen staan van waarvoor ze bedoeld zijn: de ontwikkeling van het kind.
Omgaan met weerstand.
Wat was het resultaat? Psychologische theorieën over weerstand vind je in het artikel Overtuigen en beïnvloeden op leren.nl. Lees meer over hoe je in een adviesrelatie weerstand kunt overwinnen. Op leren.nl vind je ook meer over Omgaan met weerstand in een didactische situatie.
Training: Omgaan met Weerstand en Emotie Springest.
Als je regelmatig gesprekken voert, krijg je daarbij soms ook te maken met weerstand. Medewerkers die hun hakken in het zand zetten, een collega die weigert zijn gedrag aan te passen of een klant die jouw antwoord niet wil accepteren. Terwijl van jou wordt verwacht dat je rustig blijft, reageert de ander onredelijk of zelfs boos. Hoe kun je daar zo goed mogelijk mee omgaan?
De 0-1-2-3 van omgaan met weerstand.
Omgaan met weerstand betekent: niet vervallen in een negatieve automatische reactie, maar bewust kiezen voor een beter alternatief. Je contactpersoon reageert meestal niet op inhoud, maar op vorm. Degene die weerstand laat zien bezwaren/ klachten wil vooral aandacht. Meeveren, begrip tonen.
Omgaan met weerstand tegen verandering in organisaties.
Die weerstand komt in de meeste gevallen niet voort uit onveranderbare karaktereigenschappen, maar uit onbegrip over wat de veranderaar wil, waarom hij dat wil en hoe hij dat wil. Eén van de grootste fouten die een veranderaar kan maken is het terzijde schuiven van dit soort signalen als niet ter zake doende en slechts uitingen van weerstand. Omgaan met weerstand tegen verandering in organisaties.
Omgaan met weerstand PAK organisatieontwikkeling.
Omgaan met weerstand. Omgaan met weerstand in gesprekken. Door Frits Cohen. In je werk kun je te maken hebben met gesprekspartners die gedrag van weerstand vertonen. Weerstand in dit kader kan het best geduid worden vanuit de invalshoek van de motiverende gespreksvoering.
Weerstand tijdens gesprekken met collega's. 8 tips Banninkcoaching.
Omgaan met onderliggende emoties en weerstand tijdens gesprekken. Soms reageren mensen onverwachts sterk emotioneel of onredelijk in gesprekken. De feiten rondom het onderwerp van gesprek spreken voor zich en afspraken zijn al gemaakt, maar de weerstand blijft. Vaak spelen onderliggende emoties hierin een rol.
Weerstanden in organisaties en teams: direct of indirect.
Ook al is weerstand van origine positief, dat betekent niet dat wij altijd op een positieve manier met weerstanden omgaan. Een aantal persoonlijke leerdoelen komen voort uit het niet kunnen omgaan met weerstand. Daarbij kunt u denken aan meteen in de verdediging schieten of juist in de aanval gaan.
Omgaan met weerstand bij coaching ICM Opleiding Trainingen.
Het woord weerstand wordt gebruikt als de aarzeling niet wordt uitgesproken, maar als er wel allerlei non-verbale signalen en indirecte uitspraken zijn die aangeven dat iemand het niet ziet zitten. Deze signalen vormen de sleutel tot succes in het omgaan met weerstand.
11 praktische handvatten voor omgaan met weerstand in de hulpverlening Blik op hulp.
Zelfreflectie blijkt een belangrijke rol te spelen in het omgaan met weerstand in de hulpverlening. Feron: Wanneer ik vanuit dat perspectief de focus leg op een-op-een relaties, dan kan ik in zn algemeenheid stellen dat je eerst zelfonderzoek zult moeten doen voordat je aan de slag gaat.
Zorgmijdende ouders Richtlijn KOPP in de jeugdhulp.
Hierbij kan de techniek van motiverende gespreksvoering worden gevolgd. De jeugdprofessional dient dan ook over de vaardigheden te beschikken om dergelijke gesprekken te voeren. In de SIK-lijst vind je tips voor gespreksvoering met KOPP-ouders. Hieronder zetten we de belangrijkste tips op een rij. Ga een open gesprek met de ouders aan en gedraag je respectvol. Geef veel positieve bevestiging. Een vertrouwensband met de ouders ontwikkelen is het belangrijkste. Vraag op een niet-bedreigende manier naar de jeugdige. Zo win je het vertrouwen. Bij kinderen tot vier jaar kun je bijvoorbeeld vragen: Zitten ze op de peuterspeelzaal of gaan ze naar de crèche? Vinden ze het leuk? Bij oudere kinderen kun je dingen vragen als: Hoe gaan ze naar school? of Wat vinden ze leuk op school? Vraag wat de ouders zelf moeilijk vinden in de opvoeding. Bijvoorbeeld zo: In alle gezinnen gaan er dingen goed en minder goed. Zijn er ook dingen die u moeilijk vindt? Bij weerstand van ouders.
Stappenplan voor hanteren van weerstand.
Realiseer je dat je eerst je eigen weerstand zult moeten opheffen voordat je effectief kunt omgaan met je team. In je weerstand zit je in een soort kramp. De kans is dan heel groot dat jij vanuit die kramp, gevoed door negatieve emoties, dingen zegt waar je achteraf spijt van krijgt.

Contacteer ons

-- omgaan met weerstand oefeningen
-- soorten leiderschapsstijlen
-- leiderschapsstijlen van hersey en blanchard
-- omgaan met weerstand in gesprekken
-- leiderschapsstijlen test hersey en blanchard
-- omgaan met weerstand bij verandering
-- omgaan met weerstand theorie
-- omgaan met weerstand tips
-- leiderschapsstijlen onderwijs